Zasady rozliczania podatku Vat w sprzedaży internetowej do Wielkiej Brytanii obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

W niniejszym artykule dowiesz się jak rozliczać podatek VAT od towarów z zagranicy, sprzedawanych przez Internet klientom z Wielkiej Brytanii.

W przypadku importu towarów spoza Wielkiej Brytanii w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 135 GBP (co jest zgodne z progiem zwolnień celnych), przeniesiony został punkt, w którym VAT jest pobierany z punktu importu do punktu sprzedaży. Oznacza to, że od tych przesyłek należny jest podatek VAT od dostaw w Wielkiej Brytanii, a nie od importu.

Nowe zasady obejmą również zniesienie ulgi w zakresie przesyłek o niskiej wartości, która zwalnia z podatku VAT od importu przesyłek towarów o wartości 15 GBP lub mniejszej.

Za pobranie i rozliczenie podatku VAT odpowiedzialne będą internetowe platformy handlowe (IPH), które są zaangażowane w proces sprzedaży.

W przypadku towarów wysyłanych z zagranicy i sprzedawanych bezpośrednio konsumentom w Wielkiej Brytanii bez udziału IPH, sprzedawca zagraniczny jest zobowiązany do zarejestrowania się i rozliczenia podatku VAT w HMRC.

Sprzedaż między przedsiębiorstwami o wartości nieprzekraczającej 135 GBP również podlega nowym zasadom. Jeśli jednak klient biznesowy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii i poda sprzedawcy swój ważny numer rejestracyjny VAT, podatek VAT zostanie rozliczony przez klienta za pomocą odwrotnego obciążenia.

Zmiany nie dotyczą przesyłek zawierających wyroby akcyzowe ani transakcji niehandlowych pomiędzy osobami prywatnymi. W przypadku tych transakcji nadal obowiązują istniejące zasady.

Dodatkowo w przypadku sprzedaży towarów przez sprzedawców za granicą, gdzie towary znajdują się już w Wielkiej Brytanii w punkcie sprzedaży, przeniesiono odpowiedzialność za rozliczenie podatku VAT ze sprzedawcy za granicą na IPH, która ułatwia sprzedaż.

Sprzedawcy zagraniczni pozostają odpowiedzialni za rozliczanie podatku VAT od towarów znajdujących się już w Wielkiej Brytanii i sprzedawanych bezpośrednio konsumentom w Wielkiej Brytanii bez udziału IPH.

Chociaż nowe przepisy oznaczają, że w przypadku wielu przesyłek o wartości nieprzekraczającej 135 GBP nie ma już pobieranego podatku VAT na granicy, deklaracje celne nadal są wymagane do celów niefiskalnych. Jednak w uznaniu zmienionej roli zgłoszenia celnego w odniesieniu do takich przesyłek, dostępnych jest szereg ułatwień, w tym stosowanie skróconych zbiorów danych i zgłoszeń zbiorczych

W przypadku importu towarów przez firmy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii jako podatnik VAT, które nie są objęte nowymi przepisami, nastąpiły również zmiany od 1 stycznia 2021 r. Firmy mogą korzystać z odroczonego rozliczania podatku VAT w celu rozliczania podatku VAT od importu w ich deklaracji VAT dla towarów importowanych z dowolnego miejsca na świecie. Oznacza to, że firma będzie mogła zadeklarować i odzyskać VAT od importu na tej samej deklaracji VAT, zamiast płacić go z góry i odzyskać później, z zastrzeżeniem zwykłych zasad dot. zwrotu VAT.

Nowe zasady obejmują 2 elementy, od których zależy sposób poboru podatku VAT od sprzedaży towarów:

1.    Towary sprzedawane klientom z Wielkiej Brytanii, gdzie towary znajdują się poza Wielką Brytanią w punkcie sprzedaży, a dostawa wiąże się z późniejszym importem towarów do Wielkiej Brytanii.

2.    Towary sprzedawane klientom z Wielkiej Brytanii, gdy towary znajdują się już w Wielkiej Brytanii w punkcie sprzedaży, sprzedawane przez sprzedawcę zagranicznego lub sprzedaż ułatwia IPH.

 

Ciąg dalszy dostępny tutaj. Zapraszamy.

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.