Zasady rozliczania podatku Vat w sprzedaży internetowej do Wielkiej Brytanii obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. – ciąg dalszy

Towary znajdujące się poza Wielką Brytanią w punkcie sprzedaży

Nowe zasady mają zastosowanie do sprzedaży towarów klientom z Wielkiej Brytanii, w przypadku gdy wartość przesyłki nie przekracza 135 GBP. Jest to zgodne z progiem zwolnienia z cła, minimalizując w ten sposób wpływ na procedury celne. Przesyłki powyżej tej wartości nadal podlegają istniejącym przepisom i procesom celnym, a od 1 stycznia 2021 r. firmy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii mogą korzystać z odroczonego rozliczania podatku VAT w celu rozliczania podatku VAT od importu w ich deklaracji VAT.

W przypadku większości przesyłek o wartości nieprzekraczającej 135 GBP zamiast podatku VAT pobieranego przy imporcie lub dostawie do klienta, VAT zostaje naliczony w punkcie sprzedaży.

Dla celów podatku VAT dostawa jest traktowana w następujący sposób:

·       jeśli internetowa platforma handlowa (IPH) nie jest zaangażowana w ułatwianie sprzedaży, nastąpi dostawa bezpośrednio od sprzedawcy do konsumenta, która zostanie uznana za mającą miejsce w Wielkiej Brytanii i w związku z tym podlega opodatkowaniu brytyjskim podatkiem VAT

·       jeśli platforma IPH jest zaangażowana w ułatwianie sprzedaży, dla celów podatku VAT zostanie uznane, że dokonuje dostawy na rzecz konsumenta w Wielkiej Brytanii, co zostanie uznane za mające miejsce w Wielkiej Brytanii z odpowiednim podatkiem VAT w Wielkiej Brytanii

W obu przypadkach wartość towarów dla celów podatku VAT będzie oparta na cenie, po której są one sprzedawane konsumentowi, a nie na jakiejkolwiek wycenie obliczonej w miejscu importu.

W przypadku towarów, które znajdują się za granicą w punkcie sprzedaży, nowe ustalenia będą miały zastosowanie niezależnie od tego, gdzie ma siedzibę IPH lub przedsiębiorstwo sprzedające towary.

Oznacza to, że następujące rodzaje firm muszą zarejestrować się jako płatnik podatku VAT w Wielkiej Brytanii (jeśli nie są jeszcze zarejestrowane) i rozliczać się z podatku VAT w HMRC:

·       każda firma, która prowadzi IPH, która ułatwia sprzedaż towarów klientom w Wielkiej Brytanii

·       każda firma, która sprzedaje towary bezpośrednio (bez udziału IPH) klientom w Wielkiej Brytanii, w przypadku gdy towary są

(a) poza Wielką Brytanią w punkcie sprzedaży

(b) importowane do Wielkiej Brytanii w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 135 GBP

Towary znajdujące się w Wielkiej Brytanii w punkcie sprzedaży

Firmy mające siedzibę poza Wielką Brytanią i sprzedające towary klientom z Wielkiej Brytanii, które znajdują się już w Wielkiej Brytanii w punkcie sprzedaży, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Wielkiej Brytanii od tej sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie firmy powinny już być zarejestrowane jako płatnik VAT.

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.