Zapowiadane kontrole graniczne towarów nie będą wprowadzone przez Wielką Brytanię w 2022 roku

Zgodnie z komunikatem rządu Wielkiej Brytanii nie zostaną wprowadzone następujące wymogi administracyjne, które miały wejść w życie 1 lipca 2022 r.:

  • wymóg, aby kontrole sanitarne i fitosanitarne (SPS) dotyczące importu z UE, który znajduje się w miejscu przeznaczenia był przemieszczony do punktu kontroli granicznej
  • wymóg składania deklaracji bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu do przywozu z UE
  • wymóg dalszych kontroli w zakresie certyfikacji zdrowia i środków sanitarnych i fitosanitarnych w odniesieniu do przywozu z UE
  • zakazy i ograniczenia dotyczące przywozu schłodzonego mięsa z UE

Celem rządu brytyjskiego jest ograniczanie zakłóceń w portach i w łańcuchach dostaw. W zamian ma być przyśpieszony program cyfryzacji granic, aby ograniczać koszty przedsiębiorstw i konsumentów. Firmy importujące mogą zaprzestać przygotowań do planowanych wcześniej kontroli celnych i granicznych. Jesienią zostanie opublikowany model operacyjny, który określi nowy system granicznych kontroli importowych.

Docelowy system ma być wprowadzony pod koniec 2023 r., aby zrealizować obietnicę utworzenia „najlepszej granicy świata”. Kluczem ma być właściwe zarządzanie ryzykiem, przy zastosowaniu zaawansowanych technologicznie, proporcjonalnych i opartych na analizie ryzyka kontroli. Od 2023 r. będzie m.in funkcjonować Pojedyncze Okno do kontaktu z biznesem i zostanie utworzony Ekosystem Zaufania między rządem a biznesem. Jednocześnie dotychczas wprowadzone zasady kontroli granicznych pozostają w mocy. 

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.