Obsługa celna – odprawa celna
i rozliczanie VAT

Zapewniamy naszym Klientom pełną obsługę odpraw celnych (w wywozie i przywozie towarów).

 

EKSPORT

Dokonując EKSPORTU towarów poza grancie Unii Europejskiej, podmioty zobowiązane są do dokonania odprawy celnej. Przed dokonaniem odprawy konieczne jest dokonanie zgłoszenia celnego towarów. 

Zapewniamy kompleksowe odprawy przesyłek wywożonych transportem drogowym, kolejowym, pocztowym, morskim i lotniczym we wszystkich procedurach celnych. 

Eksport z UE

Szczegółowe procedury

 • sporządzanie i wysyłanie elektronicznych zgłoszeń celnych do systemów ECS (procedury wywozowe), NCTS (tranzyt),
 • pomoc w czynnościach kontroli celnej – rewizja celna, pobieranie próbek,
 • sporządzanie uwierzytelnionych wydruków komunikatów IE599 (potwierdzenie wyprowadzenia towaru poza obszar UE – w procedurach wywozowych),
 • legalizacja świadectw pochodzenia (świadectwo przewozowe EUR.1, ATR, Form A, Świadectwo pochodzenia (certificate of origin),
 • wypełnianie karnetu TIR,
 • wypełnianie międzynarodowego drogowego listu przewozowego CMR,
 • składanie zabezpieczeń majątkowych na poczet długu celnego ciążącego na towarze w procedurze tranzytu za dokumentem T1 i T2

Eksport z Wielkiej Brytanii

Szczegółowe procedury

 • sporządzanie i wysyłanie elektronicznych zgłoszeń celnych do systemów CHIEF – EAD i T1,
 • pomoc w czynnościach kontroli celnej – asysta w portowych punktach kontroli, rewizja celna, pobieranie próbek,
 • składanie zabezpieczeń majątkowych w procedurze tranzytu za dokumentem T1 i T2

W naszej firmie współpracujesz wyłączenie
 z doświadczonymi ekspertami.

Zespół Dauman Logistics jest dostępny
 lokalnie w kluczowych lokalizacjach.

Świadczymy usługi doradcze, szkoleniowe
i wykonawcze, np. opracowanie dokumentacji. 

IMPORT

Import do Polski

IMPORT do Polski towarów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej polegającej na:

 1. Sporządzeniu zgłoszenia celnego.
 2. Dołączeniu niezbędnej dokumentacji.
 3. Uiszczeniu należności celnych i podatkowych z tytułu przywozu towarów.

Zapewniamy kompleksowe odprawy przesyłek przywożonych transportem drogowym, kolejowym, pocztowym, morskim i lotniczym we wszystkich procedurach celnych.

Szczegółowe procedury

• sporządzanie i wysyłanie elektronicznych zgłoszeń celnych  (wszystkie procedury przywozowe),
• pomoc w czynnościach kontroli celnej – rewizja celna, pobieranie próbek,
• sporządzanie uwierzytelnionych wydruków komunikatów POD i PZC (powiadomienie o długu celnym i poświadczenie zgłoszenia celnego – w procedurach przywozowych) oraz przechowywanie ich w wersji elektronicznej,
• obliczanie długu celnego ciążącego na towarze,
• składanie zabezpieczeń majątkowych na poczet długu celnego ciążącego na towarze w procedurach przywozowych

Import do Wielkiej Brytanii

Szczegółowe procedury

 • sporządzanie i wysyłanie elektronicznych zgłoszeń celnych do systemów CHIEF – dopuszczenie do obrotu oraz procedury gospodarcze,
 • pomoc w czynnościach kontroli celnej – asysta w portowych punktach kontroli, rewizja celna, pobieranie próbek,
 • prenotyfikacja w Systemie IPAFFS dla towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • obliczanie należności celno-podatkowych ciążących na towarze,
 • rozliczenie należności celnych i podatkowych – Deferment Account, FAS Payment, PVA

Usługi towarzyszące

 • Rejestracja podmiotu w systemach celnych.
 • Aktualizacja danych w systemach celnych.
 • Rejestracja EORI i przygotowywanie wniosków.
 • Pomoc w rejestracji REX.
 • Pomoc w taryfikacji towarów.
 • Szkolenia (cło, VAT w imporcie, taryfa celna, reguły pochodzenia towarów, Incoterms 2020).

Strefa wiedzy

Masz obowiązek posługiwać się numerem EORI we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator. Bez tego numeru nie dokonasz odprawy celnej w imporcie i eksporcie.

Rejestracji EORI powinieneś dokonać przed pierwszą czynnością przed organami celnymi. Jeśli masz siedzibę w UE – rejestracja odbywa się przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym masz siedzibę.

Pomoc w taryfikacji towarów mającej kluczowe znaczenie przed podjęciem decyzji o zamiarze importu, a tym samym ustalenie wysokości cła, wyjaśnianie problematyki pochodzenia towarów (EUR.1, EUR-MED, A.TR, Form A, Certificate of Origin, deklaracja dostawcy, deklaracja na fakturze, deklaracja upoważnionego eksportera), wskazywanie możliwości oraz warunków stosowania preferencji, zarówno w imporcie jak i w odpowiednim dokumentowaniu towarów sprzedawanych na eksport w celu uzyskania preferencji przez Państwa kontrahenta,

EORI, PDR, upoważniony eksporter, odzyskiwanie VAT w eksporcie, procedury gospodarcze, procedury uproszczone, inne przeznaczenia celne

International Commercial Terms – wyjaśniamy reguły określające warunku kupna – sprzedaży w handlu międzynarodowym

Porozmawiajmy o odprawie celnej i VAT w Twoim  imporcie / eksporcie

 

+48 222 454 333

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?