Obsługa – odprawa celna i VAT

Zapewniamy naszym Klientom pełną obsługę odpraw celnych (przy eksporcie oraz imporcie towarów) z wykorzystaniem systemów elektronicznych: ECSNCTSCELINAZEFIR

Eksport poza UE

Dokonując EKSPORTU towarów poza grancie Unii Europejskiej, podmioty zobowiązane są do dokonania odprawy celnej. Przed dokonaniem odprawy konieczne jest dokonanie zgłoszenia towarów w systemie ECS. 

Jest to wspólnotowy system, który umożliwia wymianę zgłoszenia wywozowego i wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej.

Odprawa celna przy eksporcie towarów polega na skontrolowaniu dokumentacji oraz przewożonych towarów. Każdy towar, który wywożony jest poza granice Unii Europejskiej, musi zostać zgłoszony do Urzędu Celnego. Odprawa eksportowa towaru następuje w formie pisemnej (SAD) lub z wykorzystaniem elektronicznego przetwarzania danych (ECS).

Efektem odprawy celnej jest urzędowe potwierdzenie wywozu towaru (IE599). Dokument ten niezbędny jest do zastosowania stawki 0% VAT na sprzedawane produkty. W procedurze wywozu towarów poza granice UE nie występują opłaty celne ani inne należności podatkowe.

Eksport poza UE – jak Ci pomożemy? 

Zapewniamy kompleksowe odprawy przesyłek wywożonych transportem drogowym, kolejowym, pocztowym, morskim i lotniczym we wszystkich procedurach celnych. 

Szczegółowe procedury

 • sporządzanie i wysyłanie elektronicznych zgłoszeń celnych do systemów ECS (procedury wywozowe), NCTS (tranzyt),
 • pomoc w czynnościach kontroli celnej – rewizja celna, pobieranie próbek,
 • sporządzanie uwierzytelnionych wydruków komunikatów IE599 (potwierdzenie wyprowadzenia towaru poza obszar UE – w procedurach wywozowych),
 • legalizacja świadectw pochodzenia (świadectwo przewozowe EUR.1, ATR, Form A, świadectwo pochodzenia (certificate of origin),
 • wypełnianie karnetu TIR,
 • wypełnianie międzynarodowego drogowego listu przewozowego CMR,
 • wypełnianie pocztowych deklaracji celnych CN22 i CN23,
 • składanie zabezpieczeń majątkowych na poczet długu celnego ciążącego na towarze w procedurze tranzytu za dokumentem T1 i T2

W naszej firmie współpracujesz wyłączenie
 z doświadczonymi ekspertami.

Zespół Dauman Logistics jest dostępny
 lokalnie w kluczowych lokalizacjach.

Świadczymy usługi doradcze, szkoleniowe
i wykonawcze, np. opracowanie dokumentacji. 

Import do UE

IMPORT do Polski towarów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej polegającej na:

 1. Sporządzeniu zgłoszenia celnego.
 2. Dołączeniu niezbędnej dokumentacji.
 3. Uiszczeniu należności celnych i podatkowych z tytułu przywozu towarów.

Poprzez dopuszczenie do obrotu towar przywieziony z obszaru państwa trzeciego uzyskuje status celny towaru wspólnotowego. Zgłoszenia celnego towarów w przywozie dokonuje się w formie elektronicznej bądź pisemnie na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD).

Elektroniczne zgłoszenie celne w imporcie towarów, które zostało przyjęte i zweryfikowane przez organ celny pod względem merytorycznym otrzymuje w systemie CELINA nazwę “Poświadczone Zgłoszenie Celne” (PZC)  jest dokumentem tworzonym w celu zwolnienia towaru do procedury celnej.
Organ celny dopuszcza sprowadzone towary do obrotu dopiero po zapłaceniu należności celnych i podatkowych, które wyliczane są na podstawie zgłoszenia celnego.

Import do UE – jak Ci pomożemy?

Zapewniamy kompleksowe odprawy przesyłek przywożonych transportem drogowym, kolejowym, pocztowym, morskim i lotniczym we wszystkich procedurach celnych.

Szczegółowe procedury

• sporządzanie i wysyłanie elektronicznych zgłoszeń celnych do systemów CELINA (procedury przywozowe),
• pomoc w czynnościach kontroli celnej – rewizja celna, pobieranie próbek,
• sporządzanie uwierzytelnionych wydruków komunikatów POD i PZC (powiadomienie o długu celnym i poświadczenie zgłoszenia celnego – w procedurach przywozowych) oraz przechowywanie ich w wersji elektronicznej,
• obliczanie długu celnego ciążącego na towarze,
• składanie zabezpieczeń majątkowych na poczet długu celnego ciążącego na towarze w procedurach przywozowych

Usługi towarzyszące

 • Rejestracja podmiotu w systemach celnych.
 • Aktualizacja danych w systemach celnych.
 • Rejestracja EORI i przygotowywanie wniosków.
 • Pomoc w taryfikacji towarów.
 • Szkolenia (działy cła, księgowości, zakupów).

Strefa wiedzy

Masz obowiązek posługiwać się numerem EORI we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator. Bez tego numeru nie dokonasz odprawy celnej w imporcie i eksporcie.

Rejestracji EORI powinieneś dokonać przed pierwszą czynnością przed organami celnymi. Jeśli masz siedzibę w UE – rejestracja odbywa się przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym masz siedzibę.

Pomoc w taryfikacji towarów mającej kluczowe znaczenie przed podjęciem decyzji o zamiarze importu, a tym samym ustalenie wysokości cła, wyjaśnianie problematyki pochodzenia towarów (EUR.1, EUR-MED, A.TR, Form A, Certificate of Origin, deklaracja dostawcy, deklaracja na fakturze, deklaracja upoważnionego eksportera), wskazywanie możliwości oraz warunków stosowania preferencji, zarówno w imporcie jak i w odpowiednim dokumentowaniu towarów sprzedawanych na eksport w celu uzyskania preferencji przez Państwa kontrahenta,

EORI, PDR, upoważniony eksporter, odzyskiwanie VAT w eksporcie, procedury gospodarcze, procedury uproszczone, inne przeznaczenia celne

International Commercial Terms – wyjaśniamy reguły określające warunku kupna – sprzedaży w handlu międzynarodowym

Porozmawiajmy o odprawie celnej i VAT w Twoim  imporcie / eksporcie

 

+48 222 454 333

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?