Nowe kontrole dotyczące wieprzowiny i produktów wieprzowych wprowadzanych do wielkiej brytanii – afrykański pomór świń

Od czwartku 1 września obowiązują nowe ograniczenia w imporcie wieprzowiny i produktów wieprzowych do Wielkiej Brytanii z krajów Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Wprowadzono nowe ograniczenia w imporcie wieprzowiny i produktów wieprzowych.
Nie jest już legalne wwożenie do Wielkiej Brytanii wieprzowiny lub produktów wieprzowych ważących ponad dwa kilogramy, chyba że spełniają one komercyjne standardy produkcji UE. Ograniczenia te będą chronić przed zagrożeniem afrykańskiego pomoru świń, który rozprzestrzenia się w całej Europie w kierunku Wielkiej Brytanii.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

● Import, eksport i handel w UE zwierzętami i produktami zwierzęcymi: zagadnienia aktualne

● 
Zaktualizowana ocena ryzyka
● 
Przewodnik Defry dotyczący afrykańskiego pomoru świń
● 
Wytyczne dotyczące sprowadzania żywności do Wielkiej Brytanii

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.