Mienie przesiedlenia a Brexit

Szanowni  Państwo

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, od dnia 1 stycznia 2021 r. do towarów przywożonych z Wielkiej Brytanii do Polski w ramach tzw. mienia przesiedlenia stosuje się przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. L 324 z 10.12.2009, s. 23 i nast.).

Dla celów stosowania ww. przepisów rozporządzenia nr 1186/2009 przyjmuje się, że wymagany co najmniej 12-miesięczny okres zamieszkiwania poza obszarem UE obejmuje również czas zamieszkiwania, przez osobę przenoszącą swoje miejsce zamieszkania, w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r. (przed zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego wystąpienia  Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej).

Mienie przesiedlenia powinno być przywiezione z Wielkiej Brytanii do Polski w ramach procedury tranzytu, a następnie zgłoszone organowi celnemu na terytorium Polski do procedury dopuszczenia do obrotu.

Podstawowe informacje dotyczące przywozu od 1 stycznia 2021 r. tzw. mienia przesiedlenia przez osoby przenoszące swoje miejsce zamieszkania z Wielkiej Brytanii do Polski znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/#informacje-dla-osob-fizycznych

więcej informacji na temat mienia przesiedlenia znajduje się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/clo/informacja-dla-osob-fizycznych/mienie-przesiedlenia/

Jednocześnie powyższe zasady nie dotyczą towarów przywożonych z Irlandii Północnej, która zgodnie z Protokołem do Umowy Wyjścia ws. Irlandii i Irlandii Północnej jest nadal traktowana jak gdyby była częścią obszaru celnego UE.

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.