Jeszcze w 2021 i 2022 roku administracja brytyjska stosuje uproszczenia w odprawach celnych towarów importowanych z Unii Europejskiej – istnieje możliwość odraczania składania zgłoszeń celnych przez kilka miesięcy (do końca 2021 r.) i nie składa się deklaracji skróconych (do końca czerwca 2022 r.).

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie brytyjskiej administracji, od 1.10.2021 r. przy wywozie towarów z Wielkiej Brytanii jest wymagane złożenie brytyjskim organom celnym wywozowej deklaracji skróconej Exit Summary Declaration (EXS).

EXS jest wymagana dla wywozu:

  • pustych palet, kontenerów i pojazdów przewożonych w ramach umowy transportowej/przewozowej, tj. umowy pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą ładunku lub pasażerem, która określa wzajemne prawa i obowiązki. Wymóg dotyczy także pustych opakowań wielokrotnego użytku, jak np. stojaki, regały czy klatki na kółkach
  • towarów czasowo składowanych przez dłużej niż 14 dni
  • towarów czasowo składowanych krócej niż 14 dni wobec których nie są znane dane bezpieczeństwa i ochrony lub w stosunku do których zmieniło się ich miejsce przeznaczenia bądź odbiorca
  • towarów przemieszczanych w tranzycie z wykorzystaniem tranzytowego dokumentu towarzyszącego (TAD) lub tranzytowego dokumentu towarzyszącego bezpieczeństwo (TSAD), karnetu TIR

Towary, które nie wymagają EXS:

  • przewożone z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej
  • listy, pocztówki i materiały drukowane, w tym na nośnikach elektronicznych
  • w bagażu osobistym podróżnych
  • zgłoszone organom celnym ustnie
  • puste palety, kontenery i pojazdy, gdy nie są przewożone w ramach umowy transportowej


Dla towarów zgłoszonych do procedury wywozu na podstawie zgłoszenia celnego dane bezpieczeństwa i ochrony są deklarowane na tym zgłoszeniu. Zatem wymóg przedstawienia EXS będzie dotyczył towarów co do których nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia do procedury wywozu.

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.