Jak importować owoce, mięso i produkty złożone z UE do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2022 r.

Z poniższego artykułu dowiesz się jak importować owoce, mięso i produkty złożone z UE do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2022 roku. Dowiedz się jakie są wymagane zgłoszenia czy deklaracje.

1.    Kluczowe daty
2.    Import owoców z UE do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2022 r.
3.    Import mięsa i produktów złożonych z UE do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2022 r.

1.    Kluczowe daty

Od 1 stycznia 2022 r

Od 1 lipca 2022 r.

 

Wymagane pełne zgłoszenia przywozowe oraz uiszczanie odpowiednich opłat celnych podczas przywozu.

Nie będzie już można opóźniać składania deklaracji celnych importowych zgodnie z zasadami etapowej kontroli celnej, które obowiązywały w 2021 r. Należy składać deklaracje i płacić odpowiednie taryfy w momencie importu.

Prenotyfikacja za pośrednictwem systemu IPAFFS w przypadku importu do Wielkiej Brytanii produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz żywności wysokiego ryzyka niebędącej pochodzenia zwierzęcego, wraz z prenotyfikacją w przypadku roślin i produktów roślinnych niższego ryzyka.

 

Przesłanie eksportowego świadectwa zdrowia w systemie IPAFFS w przypadku importu do Wielkiej Brytanii:

żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO) i produktów ubocznych

pochodzenia zwierzęcego (ABP)

Przywozowa deklaracja skrócona (ENS) — wymagania dotyczące deklaracji bezpieczeństwa i ochrony podczas importu do Wielkiej Brytanii

Świadectwa fitosanitarne dla produktów roślinnych niższego ryzyka oraz kontrole fizyczne towarów objętych SPS w punktach kontroli granicznej

 

2.    Import owoców z UE do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2022 r.

Eksporter ubiega się o świadectwo fitosanitarne (ang. Phytosanitary Certificate, PC) wystawione przez odpowiedni właściwy organ. Importer upewnia się, że w Wielkiej Brytanii złożył wstępne zgłoszenie przywozowe, a Eksporter składa razem wywozową deklarację skróconą (EXS) i unijne zgłoszenie wywozowe.

Importer podaje informacje na temat importowanych towarów (wysyła prenotyfikację) za pomocą odpowiedniego systemu informatycznego oraz przesyła elektroniczną kopię świadectwa fitosanitarnego.

Od 1 lipca 2022 r. przewoźnik wjeżdża do Wielkiej Brytanii w ustalonym miejscu, w pobliżu którego znajduje się punkt kontroli granicznej (BCP). Musi także upewnić się, że ma przy sobie świadectwo fitosanitarne. Przedsiębiorstwo przewozowe, będzie musiało również wypełnić przywozową deklarację skróconą (ENS) przy użyciu brytyjskiego systemu bezpieczeństwa i ochrony (S&S GB).

Następnie Importer odbiera owoce w swojej siedzibie w Wielkiej Brytanii.

Faza 1 — od 1 stycznia 2021 r.

W przypadku roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie wymagane jest świadectwo fitosanitarne, prenotyfikacja za pośrednictwem systemu PEACH oraz inspekcje podczas przywozu w miejscu przeznaczenia

Faza 2 — od 1 stycznia 2022 r.

Kontrole roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie odbywają się w punktach kontroli granicznej. W przypadku niektórych roślin i produktów roślinnych objętych regulacjami należy wysłać prenotyfikację za pośrednictwem systemu IPAFFS.

W systemie IPAFFS mogą zarejestrować się przedsiębiorstwa mające siedzibę w Wielkiej Brytanii. Eksporter nie będzie mógł wykonać tego kroku w imieniu Importera.

Faza 3 — od 1 lipca 2022 r.

Wszystkie objęte regulacjami rośliny i produkty roślinne będą musiały mieć świadectwo fitosanitarne.

Wszystkie objęte regulacjami rośliny i produkty roślinne zostaną poddane kontroli bezpośredniej i identyfikacyjnej w punktach kontroli granicznej BCP. (kontrole dokumentów będą przeprowadzane zdalnie). 

3.    Import mięsa i produktów złożonych z UE do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2022 r.

Produkty złożone zawierają zarówno:

przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (POAO) przeznaczone do spożycia przez ludzi,

produkty roślinne stanowiące główny składnik — a nie dodane w celu nadania smaku czy przetworzenia

Od 1 stycznia 2022 r.

Importer przekazuje informacje na temat wwożonych towarów (prenotyfikacja) w systemie IPAFFS.

Importer upewnia się, że w Zjednoczonym Królestwie złożył wstępne zgłoszenie przywozowe, a Eksporter z kraju UE składa razem wywozową deklarację skróconą (EXS) i unijne zgłoszenie wywozowe.

Od 1 lipca 2022 r.

Eksporter ubiega się o eksportowe świadectwo zdrowia (EHC) wystawione przez odpowiedni właściwy organ. Eksporter wysyła Importerowi wiadomość e-mail zawierającą elektroniczną kopię eksportowego świadectwa zdrowia.

Od 1 lipca 2022 r., po złożeniu prenotyfikacji Importer przekazuje wygenerowany niepowtarzalny numer notyfikacji (ang. Unique Notification Number, UNN) Eksporterowi do wypełnienia eksportowego świadectwa zdrowia (EHC).

Tymczasem w Polsce od 1 lipca 2022 r. Eksporter będzie potrzebował eksportowego świadectwa zdrowia (EHC), aby wysyłać produkty mięsne do Wielkiej Brytanii ze swoich zatwierdzonych obiektów. EHC jest oficjalnym dokumentem wymaganym w każdym przypadku eksportu żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z UE do Wielkiej Brytanii. Potwierdza on, że eksport spełnia wymagania zdrowotne kraju docelowego.

Eksporter ubiega się o EHC, a polski podmiot certyfikujący dokona inspekcji towarów, wyda i podpisze świadectwo zdrowia. Po 1 lipca 2022 r. Eksporter będzie musiał zapewnić eksportowe świadectwo zdrowia za każdym razem, gdy będzie wysyłać wyroby mięsne do Wielkiej Brytanii.

Oryginał dokumentu EHC musi towarzyszyć towarom podczas transportu, dlatego Eksporter będzie musiał przekazać go kierowcy. Eksporter wysyła również elektroniczną kopię eksportowego świadectwa zdrowia do Importera w Wielkiej Brytanii.

Od 1 stycznia 2022 r., aby wstępnie zgłaszać organom Zjednoczonego Królestwa, że mięso przybędzie do Wielkiej Brytanii, Importer będzie tworzyć powiadomienia o przywozie w systemie IPAFFS .

Od 1 lipca 2022 r. Eksporter w PL będzie przesyłać Importerowi w UK elektroniczny skan eksportowego świadectwa zdrowia. Obowiązkiem Importera będzie przesłanie go do systemu IPAFFS. Dokumenty będą podlegały zdalnej kontroli.

Tymczasowo, do 1 lipca 2022 r, produkty organiczne przywożone z UE do Wielkiej Brytanii nie będą musiały mieć świadectwa kontroli (ang. Certificate Of Inspection, COI).

Od 1 lipca 2022 r. produkty organiczne importowane z UE do Wielkiej Brytanii będą wymagały brytyjskiego świadectwa kontroli.

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.