Ile można przewieźć funtów z Wielkiej Brytanii do Polski? 

Podru00f3u017cuju0105c za granicu0119, w legalny sposu00f3b mamy prawo posiadau0107 przy sobie u015brodki pu0142atnicze o wartou015bci nieprzekraczaju0105cej kwoty 10.000 euro.u00a0

W przypadku dysponowaniau00a0walutu0105 Anglii, czyli funtem szterlingiem jest to ru00f3wnowartou015bu0107 powyu017cszej kwoty w tej walucie.u00a0Przeliczaju0105c na funty, wychodzi wiu0119c, u017ce mou017cemy przewoziu0107 ze sobu0105 okou0142o 8.585 GBP.u00a0Jeu017celi w podru00f3u017cy nasze finanse nie przekraczaju0105 tej sumy, to wu00f3wczas nie jesteu015bmy zobligowani do zgu0142aszania czegokolwiek.

Natomiast, jeu015bli mamy przy sobie wiu0119cej, koniecznie trzeba to zgu0142osiu0107. I to bez wzglu0119du na formu0119 transportu, w jakiej siu0119 przemieszczamy (samochodem, samolotem czy statkiem).

Nie ma to tutaj najmniejszego znaczenia. Przy przewozie pieniu0119dzy powyu017cej 10.000 EUR, musimy posiadau0107 potwierdzenie legalnou015bci u017aru00f3du0142a pochodzenia u015brodku00f3w. Przyku0142adowo mou017ce byu0107 to: wyciu0105g z banku lub potwierdzenie uzyskane od naszego pracodawcy.

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.