Do czego służy nr REX w handlu międzynarodowym

REX (system zarejestrowanych eksporterów) to system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą̨ oświadczeń o pochodzeniu towaru, sporządzanych przez zarejestrowanych eksporterów i ponownych nadawców.

Usługa dedykowana jest dla podmiotów, które potrzebują dokumentować preferencyjne pochodzenie towarów poprzez samodzielne sporządzanie oświadczeń o pochodzeniu/deklaracji pochodzenia.

Wniosek o nadanie statusu REX składasz, gdy:

  • jesteś eksporterem i chcesz samodzielnie sporządzać oświadczenia o pochodzeniu/deklaracje pochodzenia,
  • jesteś ponownym nadawcą towarów i chcesz sporządzać zastępczy dowód pochodzenia.

Wniosek o nadanie numeru REX można złożyć:

  • na PUESC
  • w systemie unijnym STP REX
  • w formie papierowej – wydrukuj, wypełnij, podpisz wniosek i wyślij na adres:
    Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Centralna Rejestracja ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań.

Co przygotować do rejestracji:

1)     numer EORI podmiotu,

2)     wykaz pozycji lub działów towarów, które kwalifikują się do preferencyjnego traktowania,

3)     upoważnienie – chyba że:

·         jesteś osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji podmiotu, lub

·         złożyłeś już upoważnienie przy rejestracji podmiotu, lub

·         upoważnienie masz zarejestrowane na PUESC (przygotuj jego numer),

4)     dowód uiszczenia opłaty skarbowej od upoważnienia,

5)     podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub profil zaufany).

Oryginał upoważnienia wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy przesłać do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Jak złożyć wniosek o nadanie numeru REX, krok po kroku:

1.    Zaloguj się na PUESC.

2.    Wypełnij formularz:  https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/e-formularz?systemName=SZPROT&formName=1000472

3.    Podpisz wniosek

4.    Sprawdź, czy otrzymałeś potwierdzenie nadania REX (statusu zarejestrowanego eksportera).

Rejestracja w systemie REX jest bezpłatna.

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.