Co zmienił Brexit w obrocie towarami pomiędzy UE a UK?

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. po zawarciu przez obie strony Umowy o wystąpieniu stając się tym samym państwem trzecim.  Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania znalazła się poza jednolitym rynkiem i unią celną UE. Od tego też dnia Wielka Brytania przestała być związana unijnym prawem (za wyjątkiem szczególnych rozwiązań dotyczących Irlandii Północnej, w której i w stosunku do której nadal obowiązują unijne przepisy celne, m.in. aby uniknąć kontroli granicznych z Republiką Irlandii). 

Od 1 stycznia 2021 zostały wprowadzone kontrole na granicy pomiędzy UE i UK.
Przedsiębiorcy są zobowiązani m. in. do dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in. (dla osób dotąd niedokonujących takich formalności) obowiązku uzyskania numeru EORI, składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz regulowania należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

Formalności celne wymagane na mocy prawa Unii mają zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE z Wielkiej Brytanii lub wywożonych z tego obszaru celnego do Wielkiej Brytanii. 

Wielka Brytania aktualnie już nie podlega przepisom UE w dziedzinie VAT, ponieważ w wyniku Brexitu utraciła status państwa członkowskiego. W relacjach pomiędzy UE i Wielką Brytanią nie mają zatem miejsca takie transakcje, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa /nabycie towarów (transakcje B2C) oraz sprzedaż wysyłkowa (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów B2C), lecz występuje eksport /import towarów.


Podatek akcyzowy dotyczący wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych jest należny przy ich przywozie do UE i pobierany przy dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu, chyba że w przypadku wyrobów akcyzowych, zostaną one objęte na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczone z miejsca importu do np. składu podatkowego (nie dotyczy energii elektrycznej oraz suszu tytoniowego). 

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.