Nasza agencja we współpracy z brytyjskim partnerem Dauman Logistics Ltd oferuje pomoc zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii, we wszystkich czynnościach związanych z wywozem, przywozem i tranzytem towarów do, z i przez Wielką Brytanię. Naszą zaletą jest doświadczenie, znajomość aktualnych przepisów związanych z Brexitem i szybkość działania a naszym głównym atutem jest dwujęzyczny personel po stronie polskiej i angielskiej.

W Polsce obsłużymy po angielsku handlowców lub kierowców wiozących towary z Wysp, jak również w Anglii, polski kierowca czy przedsiębiorca dokonają wszystkich czynności w ojczystym języku.

Porozmawiajmy o konsekwencjach
Brexitu dla Twojej firmy

 

+48 222 454 333

Strefa wiedzy

Poniżej prezentujemy aktualne przepisy i zasady przemieszczania towarów z i do Wielkiej Brytanii.

Brexit to nowa sytuacja prawna. 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała uczestniczyć w unii celnej UE (za wyjątkiem szczególnych rozwiązań dotyczących Irlandii Północnej, w której i w stosunku do której nadal obowiązują unijne przepisy).

Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność dopełnienia standardowych formalności celnych w przypadku wywozu lub przywozu towarów w handlu pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Dlatego powinni przygotować się do stosowania operacji celnych, adekwatnych do kierunku handlu (przywóz/wywóz/tranzyt).

>Wprowadzenie towarów na obszar celny UE od 1 stycznia 2021 r. będzie oznaczało przede wszystkim konieczność elektronicznego składania w granicznych urzędach celnych w UE danych bezpieczeństwa, tj. przywozowych deklaracji skróconych dla celów analizy ryzyka.

Przywóz towarów z Wielkiej Brytanii będzie wymagał dokonywania importowych zgłoszeń celnych, skutkujących objęciem towarów właściwą procedurą celną (system AIS/IMPORT). Towary unijne wywożone z Polski do Wielkiej Brytanii muszą zostać zgłoszone do procedury wywozu. Zgłoszenie wywozowe składa się w formie elektronicznej do systemu AES/ECS2. Potwierdzeniem zakończenia procedury wywozu i wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Unii jest komunikat elektroniczny IE599 podpisany przez urząd wywozu, stanowiący także dowód dla organu podatkowego w zakresie zastosowania 0% stawki VAT. W tranzycie, co do zasady towary powinny się przemieścić z/do Wielkiej Brytanii do/z Polski w ramach procedury tranzytu. Od przedsiębiorcy zależeć będzie wybór jednej z dwóch możliwych procedur: wspólnej procedury tranzytowej w systemie NCTS (w Polsce pod nazwą NCTS2) lub procedury TIR. W przypadku wspólnej procedury tranzytowej zabezpieczenie tranzytowe powinno obejmować obszar Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać o prawidłowym zakończeniu operacji tranzytowej w urzędzie celnym przeznaczenia, gdyż w przeciwnym przypadku może dojść do sytuacji poboru długu celnego z tytułu nieprawidłowości.

Aby dopełnić formalności celnych, przedsiębiorcy UE zamierzający przywozić z Wielkiej Brytanii lub wywozić do Wielkiej Brytanii muszą posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI. Ponadto numery EORI wydane przez Wielką Brytanię nie są już ważne w UE. Przedsiębiorcy mający swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii i zamierzający prowadzić przywóz do UE muszą uzyskać unijny numer EORI lub w stosownych przypadkach wyznaczyć unijnego przedstawiciela celnego.

Z początkiem 2021 r. w Unii utraciły ważność pozwolenia dla upoważnionych przedsiębiorców i inne pozwolenia wydane przez Wielką Brytanię. W przypadku gdy podmioty gospodarcze chcą uzyskać unijne pozwolenie, muszą ubiegać się o nie w państwie członkowskim UE.

Więcej informacji na temat formalności celnych znajdziesz na:

→ Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl 
→ stronach rządu Wielkiej Brytanii: na stronie www.gov.uk 
→ w poradniku Komisji Europejskiej na stronie www.ec.europa.eu

W naszej firmie współpracujesz wyłączenie
 z doświadczonymi ekspertami.

Zespół Dauman Logistics jest dostępny
 lokalnie w kluczowych lokalizacjach.

Świadczymy usługi doradcze, szkoleniowe
i wykonawcze, np. opracowanie dokumentacji. 

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?