Brexit: Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców nt. zasad, które obowiązują od 01.01.2021r. w handlu artykułami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uwzględniając postanowienia Umowy o handlu i współpracy UE-UK.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. (UK) opuściło unię celną i rynek wewnętrzny UE. Równolegle, w tym samym dniu, weszły w życie postanowienia Umowy o handlu i współpracy (TCA) UE-UK, która kompleksowo reguluje dwustronne relacje m.in. w zakresie handlu towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwa.
Ww. zmiany oznaczają, że:

a) ustanowiona zostaje granica celna między UE i UK, a obrót towarowy między państwami członkowskimi UE, w tym Polską, a UK podlega  kontrolom granicznym (celnym, SPS), podobnie jak handel z innymi krajami trzecimi[1],

b) na mocy TCA strony ustanawiają bezcłowy reżim w handlu wzajemnym (dla produktów spełniających reguły pochodzenia) oraz wchodzą w życie inne postanowienia regulujące dwustronną współpracę.

W związku z powyższym prowadzenie handlu towarami rolno-spożywczymi z UK wiąże się z koniecznością spełnienia poniższych wymogów.

Więcej szczegółów znajdziecie państwo w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit3

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.